تماس با ما: ۶-۰۲۱۸۸۳۲۷۱۳۴  

IMT

IMT pic01

IMT به عنوان یک شرکت یک هدف انحصاری و ثابت دارد.

دستیابی به کیفیت، طراحی و حفاری های مهندسی نشان از درک کامل از مشاغل بنیادی می کند. کارشناسی مهندسی در طی چندین دهه تجربه حفاری در سراسر جهان و گوش دادن به نیازهای صنعت بدست آمد که این امر قدرت و توانایی IMT را تشکیل می دهد.

IMT: https://imtspa.com

تماس با ما

آدرس: تهران ١٥٧٥٩١٨١٥٧

خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) - ساختمان دلتا - شماره ١١٦ - طبقه ٣ واحد ٣٠٢

تلفن : ٦-٨٨٣٢٧١٣٤ دورنگار : ٨٨٣٢٧١٣٧

www.nedafanpersia.com

www.nfp.ir

kdteh@nfp.ir

 

map