تماس با ما: ۶-۰۲۱۸۸۳۲۷۱۳۴  

خدمات ما

Machinery

freight

Commercial

همکاران ما

IMT
dawson
Fraste
iseki
donaldson
forward

 

تماس با ما

 

 

تماس با ما

آدرس: تهران ١٥٧٥٩١٨١٥٧

خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) - ساختمان دلتا - شماره ١١٦ - طبقه ٣ واحد ٣٠٢

تلفن : ٦-٨٨٣٢٧١٣٤ دورنگار : ٨٨٣٢٧١٣٧

www.nedafanpersia.com

nfp.ir

info @ nfp.ir

 

map