تماس با ما: ۶-۰۲۱۸۸۳۲۷۱۳۴  

Fraste

Fraste pic01

Fraste pic02

بنیتو Fracca - رئیس جمهور - Fraste را در سال 1964 تأسیس کرد و فعالیت خود را در زمینه ساخت ماشین آلات ساختمانی و حفاری آغاز کردFraste . یکی از پیشگامان ایتالیایی حفاری مدرن است و در زمینه ماشین آلات تخصصی حفاری و با استاندارد جهانی شهرت دارد . با نگاهی گذرا به تاریخ شرکت Fraste ، شرکتی را می بینیم که همواره در حال نوآوری و تغیییر همگام با زمان و با احترام به مشتری و محیط زیست است.

Fraste: https://www.fraste.com/en

تماس با ما

آدرس: تهران ١٥٧٥٩١٨١٥٧

خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) - ساختمان دلتا - شماره ١١٦ - طبقه ٣ واحد ٣٠٢

تلفن : ٦-٨٨٣٢٧١٣٤ دورنگار : ٨٨٣٢٧١٣٧

www.nedafanpersia.com

www.nfp.ir

kdteh@nfp.ir

 

map